DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG CẦU ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG

 

TT

Tên hợp đồng và vị trí

Tổng giá trị (USD)

Giá trị nhà thầu thực hiện

Thời hạn hợp đồng

Tên Chủ công trình

Khởi công

Hoàn thành

1

Cầu Bình Điền 1 - Tp. Hồ Chí Minh

2,713,179

2,713,179

6/1998

2/1999

BQL Dự án 18

2

Ba cầu trên tuyến tránh tại Phan Rang - Tỉnh Bình Thuận

3,460,453

3,460,453

6/1997

6/1999

BQL Dự án 18

3

Cầu Mỹ Thuận - Tỉnh Tiền Giang

64,000,000

22,000,000

7/1997

5/2000

BQL Dự án Mỹ Thuận

4

Gói B4: Cầu Non nước - Tỉnh Ninh Bình thuộc dự án Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 10

9,782,562

2,280,197

5/2000

5/2002

BQL Dự án 18

5

Xây dựng mới cầu Tô Châu - Tỉnh Kiên Giang

3,714,285

3,714,285

6/2000

9/2002

BQL Dự án 9

6

Các cầu trên đoạn: Đắc Zôn (Km334+100 Quốc lộ 14) - Đắc Pô Cô (Km362+100QL14) thuộc dự án đường Hồ Chí Minh

31,844,369

31,844,369

6/2000

6/2003

BQL Dự Aùn Đường Hồ Chí Minh

7

Hợp đồng V3 (Bình Phước đi Bến Cát): Cầu Bình Phước thuộc dự án cải tạo Quốc Lộ Tp.Hồ Chí Minh đi Phnom - Penh.

25,511,436

5,440,229

11/1999

4/2003

BQL Dự án Mỹ Thuận

8

Xây dựng Cầu Câu Lâu và Xây dựng mới Tuyến tránh Vĩnh Điện thuộc dự án Cải Tạo Cầu Trên Quốc lộ 1A (GĐ II-3)

18,213,559

18,213,559

6/2001

12/2004

BQL Dự án 18

9

Cầu Rạch Miễu - Bến Tre

56,000,000

10,832,697

12/2006

6/2007

BQL Dự án 9

10

Gói thầu số 1: Xây dựng đường dẫn phía Vĩnh Long thuộc Dự án xây dựng đường tránh Quốc lộ 1A thuộc dự án cầu Cần Thơ

24,309,668

6,988,179

9/2005

12/2008

BQL Dự án Mỹ Thuận

11

Gói thầu số 2: "Công tác cọc khoan nhồi - Kết  cấu hạ bộ - Dải phân cách, lan can - gờ chắn bê tông" thuộc dự án cầu Cần Thơ

5,216,348

5,216,348

6/2007

12/2008

Thầu phụ cho TKN

12

Gói thầu số 3: Xây dựng hạng mục cầu chính cầu Thuận Phước thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Thuận Phước - Thành phố Đà Nẵng

29,072,432

29,072,432

11/2003

7/2009

Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình GTCC Đà Nẵng

13

Gói thầu số 17B: Xây dựng đoạn tuyến Km65+000 - Km80+000 - Dự án xây dựng đường Nam Sông Hậu

8,520,883

8,520,883

01/2006

6/2009

BQL Dự án Mỹ Thuận

14

Gói thầu số 7: Xây dựng nút giao Phụng Hiệp 2 và cầu Sóc Trăng

3,983,771

3,983,771

01/2007

01/2009

Ban QLDA 9

15

Thi công cọc khoan nhồi thuộc dự án Tuyến Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài Cầu Bình Lợi

13,546,659

13,546,659

6/2008

02/2010

Cty KT&XD GS tại TP. Hồ Chí Minh

16

Gói số 1: Xây dựng toàn bộ tuyến từ Km2288+868 - Km2290+990 bao gồm cầu Ðầm Cùng, đường đầu cầu và TKBVTC thuộc dự án đường Hồ Chí Minh

15,481,680

15,481,680

01/2009

2011

BQL Dự án Đường Hồ Chí Minh

17

Gói thầu số 2: Xây dựng cầu Long Thành và hai đường đầu cầu từ Km11+000 - Km14+100 thuộc dự án Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

65,886,537

65,886,537

3/2010

3/2013

Cty ĐTPT đường cao tốc VN (VEC)

 

 

 

Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng bạn đến với website của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6). Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ - Phản Hồi. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận hỗ trợ của Cienco6.

1.   Khái niệm

Website là trang thông tin điện tử của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6): www.cienco6.vn

Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.

Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

2.   Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Cienco6 có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và Cienco6 sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

3.   Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Banknetvn và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Cienco6.

Các nhãn hiệu, biểu tượng của Cienco6 đã được đăng ký vào bảo hộ theo Luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

4.   Hạn chế sử dụng

Cienco6 không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

1.   Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2.   Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây  phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

3.   Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

4.   Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

5.   Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

6.   Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

7.   Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

8.   Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

9.   Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Cienco6.

11. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

5.   Loại trừ trách nhiệm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Do vậy:

1.   Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.

2.   Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

3.   Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Cienco6 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

4.   Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

5.   Website của Cienco6 có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Cienco6. Cienco6 không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.