GÓI THẦU B2-8: XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG XUỒNG (KM44+573-TL786) VÀ CẦU CÁI CÁ (KM18+553-QL60)


GÓI THẦU B2-8: XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG XUỒNG (Km44+573-TL786) VÀ CẦU CÁI CÁ (Km18+553-QL60) TRÊN ĐỊA BÀN

HAI TỈNH TÂY NINH VÀ BẾN TRE

-¨-

I.       GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Vị trí

-         Cầu Cái Cá (Km18+553) QL60 thuộc xã Bến Tre - Tỉnh Bến Tre.

-         Cầu Đường Xuồng (Km44+573) đường tỉnh 786 thuộc xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, tim cầu mới nằm đúng tim cầu cũ.

1.2 Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án 6 - Cục Đường Bộ Việt Nam

Số 2 Nguyễn công Hoan, Ba Đình, Hà Nội – tel 043.771.4431  -  fax 043.831.8406

1.3 Nguồn vốn đầu tư: Vốn ODA

1.4 Tiến độ thi công: 12 tháng cầu Cái Cá – 11 tháng cầu Đường Xuồng

1.5 Quy mô dự án:

A.    Kết cấu áo đường

1.      Cầu Cái Cá

Tổng chiều dài đoạn tuyến L = 331,47m, bề rộng Bn = 12,0 m trong đó:

+       Bề rộng phần xe chạy           :      2x3,5 = 7,0

+       Bề rộng vỉa hè                      :      2x2,5 = 5,0

Kết cấu vỉa hè từ trên xuống như sau:

+       Lát gạch Terrazzo kích thước (30x30x2,7) cm.

+       Vữa xi măng 10MPa dày 3cm.

+       Bêtông lót 10MPa đá 2x4 dày 5cm.

+       Nền đắp cát đầm chặt K95.

Kết cấu mặt đường làm mới và mở rộng:

+       Bêtông nhựa hạt trung dày 7cm.

+       Tưới nhựa thấm bám 1.0 Kg/m2.

+       Cấp phối đá dăm loại I, dày 22cm.

+       Cấp phối đá dăm loại II, dày 26cm.

+       Đắùp nền đường K98.

+       Vải địa kỹ thuật không dệt R = 25.0 daN/cm2.

Kết cấu mặt đường tăng cường:

+       Bêtông nhựa hạt trung dày 7cm.

+       Tưới nhựa thấm bám 1.0 Kg/m2 (trong trường hợp bù vênh bằng CPĐD).

+       Tưới nhựa dính bám 0.5 Kg/m2 (trong trường hợp bù vênh bằng bêtông nhựa).

+       Bù vênh cấp phối đá dăm loại I hbù vênh = 10cm hoặc bêtông nhựa hạt trung hbùvênh<10cm.

Kết cấu mặt đường tạm:

+       Láng nhựa tiêu chuẩn 3.5kg/m2.

+       Cấp phối đá dăm loại 20cm.

2.      Cầu Đường Xuồng

Hướng tuyến dự án đi qua tim cầu cũ và bám theo đường hiện có, có các điểm khống chế:

Điểm đầu công trình: Km44+340 trên TL786-Tây Ninh

Điểm cuối công trình: Km44+730 trên TL786-Tây Ninh

Tổng chiều dài đoạn tuyến L = 338,8m, bề rộng Bn = 9,0 m trong đó:

+       Bề rộng mặt đường              :      Bm = 8,0

+       Bề rộng lề đất                       :      Blđ  = 8,0

+       Với đoạn đường 10m ngay sau mố mặt đường được mở rộng mỗi bên 0.5m (Bn=10,0), sau đó vuốt vào bề rộng nền thiết kế (Bn = 9,0m) trên chiều dài 15m.

Kết cấu mặt đường làm mới:

+       Láng nhựa tiêu chuẩn 4.5kg/m2.

+       Tưới nhựa thấm bám 1.1 Kg/m2.

+       Cấp phối đá dăm loại I, dày 15cm.

+       Cấp phối đá dăm loại II, dày 25cm.

+       Đắùp nền đường K98.

+       Vải địa kỹ thuật không dệt R = 25.0 daN/cm2.

Kết cấu mặt đường tăng cường:

+       Láng nhựa tiêu chuẩn 4,5kg/m2.

+       Cấp phối đá dăm loại I = 12cm.

Kết cấu mặt đường tạm:

+       Láng nhựa tiêu chuẩn 3,5kg/m2.

+       Cấp phối đá dăm loại 20cm.

B.     Phần cầu

Gồm 02 cầu 

Tên cầu

Chiều rộng

Sơ đồ

nhịp (m)

Loại dầm

Chiều dài cầu

Kết cấu hạ tầng

Cầu Cái Cá

Km18+553

QL60 -

Bến Tre

12,00m

MCN:

12 dầm

3 x 15,00

Dầm bản rỗng

h=0,55m

50,20m

Mố cầu M1, M4: 4 cọc khoan nhồi, L=38,15m.

Trụ cầu T1, T2: 4 cọc khoan nhồi, L=38,15m.

Cầu Đường Xuồng

Km44+573 - Tây Ninh

9,00m

MCN:

9 dầm

3 x 15,00

Dầm bản rỗng

h=0,55m

51,20m

Mố cầu M1, M4: 18 cọc BTCT 40x40cm, L=29.2m.

Trụ cầu T2, T3: 18 cọc BTCT 40x40cm, L=26.7m.

1.      Cầu Cái Cá

-         Mặt cầu gồm các lớp sau:

+       Lớp liên kết bản bằng BTCT 30MPa đổ tại chỗ dày 10cm.

+       Lớp phủ mặt cầu bằng bêtông asphalt (bêtông nhựa hạt trung) dày 7cm.

+       Phòng nước bản mặt cầu bằng vật liệu chống thấm từ silicat biến tính sinh hóa.

-         Lề bộ hành bằng BTCT lắp ghép 25MPa kích thước (2x1x0,08) mm. Mặt lề bộ hành lát gạch Terrazzo, kích thước (30x30x2,7) cm.

-         Gối cầu dùng gối cao su, kích thước 120x120x28 (mm)

-         Khe co giãn 5cm: Dùng khe co giãn cao su nhập ngoại.

-         Sau mố đặt bản quá độ BTCT 30MPa dày 30cm, dài 3m trên chiều rộng 7m.

-         Đắp cát sau mố bằng cát đầm chặt K98.

-         Xây dựng tường chắn dài 40m phía mố M1, dài 24m phía mố M2. Móng tường chắn trên nền cọc đóng BTCT 30MPa, 30x30cm. Chiều dài dự kiến cọc ép Ldk=21.0m.

-         Trong thời gian thi công XD mới cầu Cái Cá, đảm bảo giao thông bằng tuyến tránh ( đi qua cầu Nhà Thương) tại thị xã Bến Tre.

2.      Cầu Đường Xuồng

-         Mặt cầu gồm các lớp sau:

+       Lớp BTXM 30MPa dày 10cm, lưới thép D6 đan 75x75cm, cấp chống thấm B8

+       Lớp BTCT 30MPa dày 10cm.

-         Gối cầu dùng gối cao su, kích thước 120x120x28 (mm)

-         Khe co giãn 5cm: Dùng khe co giãn cao su nhập ngoại.

C.    Khối lượng chính.

-         Đào đất                                                                    : 4002,37          m3

-         Phá dỡ kết cấu thép (cầu Đường Xuồng)                   : 310,94            tấn

-         Phá dỡõ kết cấu gỗ (cầu Đường Xuồng)                    :   4,73              m3

-         Phá dỡ kết cấu BT(cầu Đường Xuồng)                      : 72,00              m3

-         Xói hút bùn cát (cầu Đường Xuồng)                           : 1032,90          m3

-         Phá vỡ BTCT dưới nước (cầu Đường Xuồng)            : 31,33              m3

-         Nhổ cọc BTCT 30x30cm(cầu Đường Xuồng)              : 64,00              m

-         Làm cầu tạm (cầu Đường Xuồng)                              : 24,20             m

-         Phá dỡ dầm BTCT (cầu Cái cá)                                 : 114,00            m

-         Phá dỡ kết cấu BT(cầu Cái cá)                                 : 133,32            m3

-         Đào bỏ mặt đường BTN cũ(cầu Cái cá)                     : 10,14              m3

-         Xói hút bùn cát                                                         : 1032,9            m3

-         Đá dăm đệm                                                            : 113,98            m3

-         Đắp đất                                                                    : 2682,85          m3

-         Đắp cát                                                                    : 7026,9            m3

-         Vải địa kỹ thuật 25KN/m                                            : 5866,00          m2

-         Vải địa kỹ thuật 12KN/m                                            : 51,60             m2

-         Cấp phối đá dăm loại II                                             : 1239,22          m3

-         Cấp phối đá dăm loại I                                              : 1068,3            m3

-         Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm                                : 2165,00          m2

-         Láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5Kg/m2                        : 2897,58          m2

-         Láng nhựa đường tránh 2 lớp tiêu chuẩn 3,5Kg/m2    : 449,00            m2

-         Láng nhựa đường tránh 2 lớp tiêu chuẩn 3,0Kg/m2    : 595,00            m2

-         Nhựa thấm tiêu chuẩn 1,0Kg/m2                                : 5281,00          m2

-         Cốt thép                                                                   : 98,09             Tấn

-         Cọc BTCT 40x40cm(cầu Đường Xuồng)                    : 2012,4            md

-         Cọc BTCT 30x30cm                                                  : 1176,00          md

-         Cọc khoan nhồi D=1.0m(cầu Cái cá)                         : 592,00            md

-         Lớp phòng nước                                                      : 675,00            m2

-         Bê tông loại C (30Mpa)                                             : 970,59            m3

-         Bê tông lót móng loại H (10Mpa)                                : 49,81             m3

-         Đá hộc xây vữa XM 10Mpa                                        : 295,32            m3

-         Cừ tràm d8-10, L=3.5m                                             : 5400,00          md

-         Dầm bản rỗng, L=15m                                              : 63                  dầm

-         Biển báo                                                                  : 23                  cái

-         Biển báo đường sông                                               : 4                    cái

-         Phao tiêu D=1,2m báo hiệu đường sông                    : 6                    cái

-         Cọc tiêu                                                                   : 58                  cọc

-         Lớp sét bao                                                              : 730                m3

-         Hộ lan mềm (cầu Đường Xuồng)                               : 40,00              m

-         Trồng cỏ                                                                  : 1095,00          m2

-         Lan can thép mạ kẽm                                                : 362,80            md

-         Gối cao su                                                               : 252                cái

-         Lát gạch                                                                   : 1708,50          m2

-         Sơn kẻ đường                                                          : 14,63             m2

-         Bó vỉa bêtông                                                           : 188,92            m3

-         Cột điện chiếu sáng (chân cột cho 2 cầu)                  : 8,00                bộ

-         Ống dẫn cho cáp ngầm PVC D100                            : 144,16            m

 

Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng bạn đến với website của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6). Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ - Phản Hồi. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận hỗ trợ của Cienco6.

1.   Khái niệm

Website là trang thông tin điện tử của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6): www.cienco6.vn

Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.

Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

2.   Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Cienco6 có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và Cienco6 sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

3.   Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Banknetvn và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Cienco6.

Các nhãn hiệu, biểu tượng của Cienco6 đã được đăng ký vào bảo hộ theo Luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

4.   Hạn chế sử dụng

Cienco6 không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

1.   Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2.   Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây  phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

3.   Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

4.   Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

5.   Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

6.   Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

7.   Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

8.   Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

9.   Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Cienco6.

11. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

5.   Loại trừ trách nhiệm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Do vậy:

1.   Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.

2.   Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

3.   Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Cienco6 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

4.   Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

5.   Website của Cienco6 có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Cienco6. Cienco6 không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.