XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ NINH BÌNH

 

DỰ ÁN : XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ – NINH BÌNH

( GIAI ĐOẠN I )

GÓI THẦU XÂY LẮP  SỐ 5 : KM238+200 – KM248+000

 

I.               Vị trí :

-         Điểm đầu : Km238+200 thuộc xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

-         Điểm cuối : Km248+000 thuộc xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

-         Xây dựng 9.8km đường cao tốc; 2,3km đường tỉnh 9715; 6,3 km đường gom .

 

II.             Chủ đầu tư : Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

 

III.           Nguồn vốn đầu tư : Vốn điều lệ của Công Ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Vốn trái phiếu công trình có bảo lãnh của Chính Phủ và các nguồn vốn khác

 

IV.          Tiến độ thi công : 32 tháng

 

V.            Khối lượng công tác chính :

 

1.           Quy mô mặt cắt ngang :

Đường cao tốc : Nền đường 6 làn xe, mặt đường 4 làn xe       

-         4 làn xe cao tốc                                : 4làn x 3.75m            =  15m

-         2 làn đỗ xe khẩn cấp                        : 2làn x 3.0m              =  6.0m

-         Dải phân cách giữa                                     :                                       3.0m

-         Dải an toàn ( giữa )                                     : 2 x 1.0m                   =  2.0m

-         Lề trồng cỏ bên ngoài                     : 2 x 1.0m                   =  2.0m

-         Dải đất mở rộng lên 6 làn xe          : 2 x 3.75m                 =  7.5m

  35,50m

Đường gom : Nền đường rộng 5.5m, mặt đường rộng 3.5m

-         Nền đường                                       : 5.5m

-         Mặt đường                                        : 3.5m

-         Lề đường                                          : 2 x 1.0m = 2.0m

Đường tỉnh 9715 đoạn cải chỉnh : Nền đường rộng 9.0m, mặt đường rộng 6.0m

-         Nền đường                                       : 9.0m

-         Mặt đường                                        : 6.0m

-         Lề đường gia cố                              : 2 x 1.0m = 2.0m

-         Lề đất                                                : 2 x 0.5m = 1.0m

 

Cầu An Khoái : ( Km 242+305) Xây dựng theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh, vĩnh cửu bằng BTCT và BTCTDƯL. Tải trọng thiết kế : hoạt tải HL93, tải trọng người đi 300kg/m2, động đất cấp 8.

Chiều dài cầu L=44.1m. khổ cầu B = 35.5m ,mặt cắt ngang 2 x 7 dầm I BTCT DƯL chiều dài  dầm L= 33m:, cao h=1,65m, Mố tường đặc chữ U bằng BTCT, sau mố bố trí bản dẫn BTCT dài 3.0m Móng cọc 16 cọc khoan nhồi D=1500mm, L=45 – 46m

 

 

 

2.           Kết cấu mặt đường giai đoạn hoàn chỉnh

-         Mặt đường cao tốc hoàn chỉnh :

+ BTN tạo nhám dày 3cm

+ BTN hạt mịn dày 5cm

+ BTN hạt trung dày 7 cm

+ Đá dăm đen dày 10 cm

+ CP đá dăm loại I dày 18cm

+ CP đá dăm loại II dày 27cm

-         Mặt đường dải đỗ xe khẩn cấp :

+ BTN tạo nhám dày 3cm

+ BTN hạt mịn dày 5cm

+ BTN hạt trung dày 7 cm

+ Đá dăm đen dày 10 cm

+ CP đá dăm loại I dày 18cm

-         Mặt đường gom :

+ Láng nhựa 3.0 kg/m2

+ CP đá dăm loại I dày 12 cm

+ CP đá dăm loại II dày 15 cm

-         Đường tỉnh 9715 :

+ BTN hạt trung dày 7 cm

+ CP đá dăm loại I dày 15 cm

+ CP đá dăm loại II dày 15 cm

-         Đường BTXM tại các vị trí đường chui dân sinh :

+ BTXM M300 dày 22cm

+ CP đá dăm loại I dày 15 cm

 

3.           Các công trình trên tuyến

-         Cống dân sinh : 01 cống chui dân sinh khẩu độ B x H = 6.5 x 3.2m

                                  07 cống chui dân sinh khẩu độ B x H = 4.0 x 3.2m

                                  09 cống chui dân sinh khẩu độ B x H = 4.0 x 2.7m

                                         01 cống chui dân sinh khẩu độ B x H = 6.5 x 2.7m

 

-         Cống thoát nước ngang đường cao tốc  :

+ Cống tròn : Tổng số 22 cống BTCT ( 12 cống Þ1.5m; 10 cống Þ1.25m )

+ Cống hộp : Tổng số có 14 cống.

 

-         Cống thoát nước ngang đường tỉnh lộ 9715 :

+ Cống tròn BTCT : 1 cống Þ1.5m.

+ Cống hộp : Tổng số có 05 cống.

 

-         Cống thoát nước ngang đường gom :

+ Cống tròn BTCT : 2 cống trong đó : 1 cống Þ1.0m; 1 cống Þ0.75m

+ Cống hộp : 03 cống khẩu độ 1.5x1.5m; 03 cống 1.5x1.25m; 01 cống 1.25x1.0m; 03 cống 1.0x1.0m; 06 cống 0.75x 0.75m.

 

 

 

4.           Khối lượng chính.

-         Dọn dẹp mặt bằng                                                               : 409789,73   m2

-         Đào nền đường                                                                   : 281235.6     m3

-         Đắp cát K>= 0.95                                                                : 2007247.9   m3

-         Đắp đất                                                                                 :  247860.2    m3

-         Vải địa kỹ thuật loại không dệt 12KN/m                            : 698874.15   m2

-         Vải địa kỹ thuật loại  dệt 200KN/m                                    : 609829.09   m2

-         Giếng cát D = 0.4m, dài 5,8 – 25m                                               : 562166.9     m

-         Bấc thấm sâu 4,6 – 18m                                                     :2055299.26 m

-         Tưới nhựa                                                                            :  231881,5    m2

-         Bê tông nhựa tạo nhám dày 3cm                                       : 237302.47   m2

-         Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm                                       : 255809.6     m2

-         Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm                                          : 237890.4     m2

-         Đá dăm đen dày 10cm                                                        : 239202.8     m2

-         CPĐD loại I              dày 15-18cm                                                 : 45879,65     m3

-         CPĐD loại II  dày 27cm                                                       : 69450,74     m3

-         Giải phân cách giữa                                                                        : 9645             m        

-         Cọc đóng 40x40cm, dài 43m                                             : 23438           m

-         Cọc khoan nhồi D=1500mm          , L=45-46m                            : 1456             md

-         Dầm I BTCT DƯL , L=33m, h=1,65m                               : 14                  dầm

-         Bê tông M300                                                                       : 8641.81        m3

-         Cốt thép                                                                                : 1254.648     tấn

 

5.           Nguồn vật liệu

Tại Km 238 + 200 đến Km 248 vật liệu có thể lấy tại các mỏ

-         Mỏ đá Kiện Khê, Bồng Lạng, Gia Thanh

-         Mỏ đất Liên Sơn, Khả Phong, Ba Sao, Thanh Nghị - huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

-         Bãi cát tại Phủ Lý và Yên Chính, Vạn Điểm.

                                                                       

 

 

 

Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng bạn đến với website của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6). Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ - Phản Hồi. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận hỗ trợ của Cienco6.

1.   Khái niệm

Website là trang thông tin điện tử của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6): www.cienco6.vn

Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.

Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

2.   Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Cienco6 có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và Cienco6 sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

3.   Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Banknetvn và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Cienco6.

Các nhãn hiệu, biểu tượng của Cienco6 đã được đăng ký vào bảo hộ theo Luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

4.   Hạn chế sử dụng

Cienco6 không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

1.   Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2.   Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây  phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

3.   Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

4.   Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

5.   Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

6.   Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

7.   Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

8.   Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

9.   Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Cienco6.

11. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

5.   Loại trừ trách nhiệm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Do vậy:

1.   Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.

2.   Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

3.   Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Cienco6 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

4.   Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

5.   Website của Cienco6 có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Cienco6. Cienco6 không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.