DỰ ÁN : THI CÔNG CẢNG GÒ DẦU B - GÓI THẦU : THI CÔNG BẾN TÀU 30.000 DWT

 DỰ ÁN : GIAI ĐOẠN I CẢNG GÒ DẦU B

GÓI THẦU : THI CÔNG BẾN TÀU 30.000 DWT

CÔNG TRÌNH : BẾN TÀU 30.000 DWT

--------
I.             Vị trí : Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

-          Nằm bên bờ trái sông Thị Vải trong khu công nghiệp Gò Dầu thuộc Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

II.          Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai.

III.       Nguồn vốn đầu tư : Vốn doanh nghiệp + Vốn vay

IV.       Thời gian thực hiện:  270 ngày

V.          Quy mô xây dựng :

-         Bến cập tàu có dạng bến mố nhô gồm 1 cầu chính và 1 cầu dẫn.

-         Kích thước cầu chính BTCT : rộng 22m, dài 250.62m chia làm 4 phân đoạn.

-         Kích thước cầu dẫn BTCT : rộng 12m, dài 32.0m tại vị trí tiếp giáp với cầu chính, cầu dẫn được mở rộng thành 18m

-          Mố sau cầu dẫn LxBxH = 15x3x2.5m

1. Kết cấu công trình cầu chính

-         Nền cọc:

o   Nền cọc cầu chính sử dụng cọc ống BTCT DƯL D=700mm, dày t=110mm, chiều dài cọc L=30m, L=32m( cọc thử )

o   Tại các đầu cọc cấu tạo bệ đầu cọc bằng BTCT M300 đá 1x2 để bảo vệ đầu cọc, kích thước bệ trên mặt bằng b x l = 100x100cm, chiều cao bệ 20cm. Chiều sâu đầu cọc ngàm vào trong dầm là 5cm.

-         Hệ thống dầm: toàn bộ hệ thống dầm cầu chính bằng BTCT M300 – B6 đá 1x2 đổ tại chỗ

o    Dầm ngang có kích thước bxh=100x150 cm ( tính cả bản mặt cầu ), chiều dài 22m. Tại vị trí hàng cọc đầu tiên phía mép bến, dầm ngang được hạ thấp thành tiết diện =100x280 cm để liên kết với bản tựa tàu.

o   Dầm dọc cần trục bxh=100x180cm. Chiều dài dầm dọc cần trục theo chiều dài phân đoạn cầu chính.

o   Dầm dọc bxh=100x150cm. Chiều dài dầm dọc theo chiều dài phân đoạn cầu chính.

o   Dầm tựa bxh=80x110cm. Chiều dài dầm tựa theo chiều dài phân đoạn cầu chính.

o   Bản tựa tàu bxh=40x170cm. Chiều dài dầm tựa theo chiều dài phân đoạn cầu chính

-         Bản mặt cầu, gờ chắn xe.

o   Bản mặt cầu bằng BTCT đá 1x2 M300 – B6, từ mép hào công nghệ vào mép bến phía bờ dày 40cm, từ mép hào công nghệ ra phía khu nước neo đậu dày 50cm.

o   Gờ chắn xe : được bố trí phía trước phía sau, phía thượng lưu và hạ lưu cầu chính. Gờ chắn xe bằng BTCT đá 1x2 M300 – B6 đổ tại chỗ cùng với bản mặt cầu. Gờ chắn xe có tiết diện hình thang.

-         Hào công nghệ, tấm nắp hào công nghệ.

o   Hào công nghệ được bố trí cách tuyến mép bến một khoảng L=2.15m, bằng BTCT đá 1x2 M300 – B6 đổ tại chỗ, kích thước lòng hào bxh=60x80cm, chạy suốt chiều dài cầu chính, chiều dày đáy và thành hào là 30cm.

o   Nắp hào công nghệ bằng BTCT đá 1x2 M300 – B6 đúc sẵn, kích thước lxb=100x86cm, dày 9cm.

-         Hệ thống ray cần trục :

o   Đường ray cần trục của cầu tàu được bố trí trên 2 dầm dọc cần trục.

o   Ray cần trục sử dụng ray A100 và các phụ kiện đồng bộ. Ray được liên kết với dầm cần trục qua hệ thống bu lông neo, cóc ray và bulong cóc ray. Dưới ray là tấm cao su lót chịu nhiệt rộng 200mm, dày 4mm và tấm đệm ray bằng thép tấm dày 20mm rộng 300mm.

-         Hệ thống đệm tàu : cầu chính sử dụng 2 loại đệm tàu : đệm tàu cao su hình trụ loại 1.000H và đệm tàu hình ống D800, L=2.0m.

-         Bích neo sử dụng loại bích bằng thép 100T.

2. Kết cấu công trình cầu dẫn : có kết cấu dạng bệ cọc cao, đài mềm.

-         Nền cọc:

o   Nền cọc cầu chính sử dụng cọc ống BTCT DƯL D=600mm, dày t=100mm, chiều dài cọc L=30m, L=32m( cọc thử )

o   Tại các đầu cọc cấu tạo bệ đầu cọc bằng BTCT M300 đá 1x2 để bảo vệ đầu cọc, kích thước bệ trên mặt bằng b x l = 100x100cm, chiều cao bệ 20cm. Chiều sâu đầu cọc ngàm vào trong dầm là 5cm.

-         Hệ thống dầm: toàn bộ hệ thống dầm cầu chính bằng BTCT M300 – B6 đá 1x2 đổ tại chỗ

o   Dầm ngang có kích thước bxh=100x120 cm ( tính cả bản mặt cầu

o   Dầm dọc và dầm xiên có tiết điện bxh=100x120cm.

-         Bản mặt cầu, gờ chắn xe.

o   Bản mặt cầu bằng BTCT đá 1x2 M300 – B6 đổ tại chỗ dày 40cm,

o   Gờ chắn xe : được bố trí hai bên cầu dẫn. Gờ chắn xe bằng BTCT đá 1x2 M300 – B6 đổ tại chỗ cùng với bản mặt cầu. Gờ chắn xe có tiết diện hình thang.

3. Mố cầu dẫn : có kết cấu dạng tường góc có sườn chống gia cường bằng BTCT đá 1x2 M300 – B6 đổ tại chỗ trên nền cọc ống BTCT DƯL

-         Nền cọc : toàn bộ nền cọc mố cầu dẫn sử dụng cọc ống BTCT DƯL D500, dày t=100mm, chiều dài cọc L=28m, L=30m( cọc thử )

-          Tường chắn : có dạng tường góc bằng BTCT đá 1x2 M300 – B6 đổ tại chỗ có kích thước:

o   Bản đáy dày 50cm, rộng 3m.

o   Tường mặt cao 2m, phía trên dày 25cm, phía dưới dày 45cm.

o   Bàn chống dày 25cm có dạng tam giác.

o   Dưới bản đáy tường góc có lớp BT lót M100, đá 4x6 dày 10cm, lớp đá hộc chèn đá ba dày 50cm, dưới cùng là lớp vài ĐKT trải trên nền đất tự nhiên.

o   Phía sau bản đáy tường góc bố trí bản quá độ bằng BTCT đá 1x2 M300 – B6 đúc sẵn kích thước lxbxh=300x200x20cm.

o   Phía sau bản quá độ là tầng lọc ngược bằng 2 lớp đá dăm và lớp vải ĐKT.

4. Nạo vét :

-         Vũng neo đậu tàu : bằng chiều dài tuyến mép bến neo đậu tàu 30.000DWT là L=232.85m,tại 2 đầu tuyến nạo vét được mở góc 135 độ ra phía luồng. Bề rộng khu nạo vét được xác định từ tuyến mép bến ra phía ngoài luồng 40m.

-         Khu nước ra luồng: : bằng chiều dài tuyến mép ngoài vũng neo đậu L=312.85m,tại 2 đầu tuyến nạo vét được mở góc 135 độ ra phía luồng

-          

VI.       Khối lượng công tác chính

-         Cọc ống BTCT DƯL D700-480mm,  loại C                                                  12248 m

-         Đóng thẳng cọc ống BTCT DƯL D700mm                                                   5850 m

Trên mặt nước phần ngập đất 25m

-         Đóng thẳng cọc ống BTCT DƯL D700mm                                                   1178 m

Trên mặt nước phần không ngập đất 5m,7m

-         Đóng xiên cọc ống BTCT DƯL D700mm                                                     4350 m

Trên mặt nước phần ngập đất 25m

-         Đóng xiên cọc ống BTCT DƯL D700mm                                                     870 m

Trên mặt nước phần không ngập đất 5m

-         Cọc ống BTCT DƯL D600-400mm,  loại C                                                  662  m

-         Đóng thẳng cọc ống BTCT DƯL D600mm                                                   300 m

Trên mặt nước phần không ngập đất 25m

-         Đóng thẳng cọc ống BTCT DƯL D600mm                                                   62 m

Trên mặt nước phần không ngập đất 5m,7m

-         Đóng xiên cọc ống BTCT DƯL D600mm                                                     250 m

Trên mặt nước phần ngập đất 25m

-         Đóng xiên cọc ống BTCT DƯL D600mm                                                     50 m

Trên mặt nước phần không ngập đất 5m

-         Cọc ống BTCT DƯL D500-300mm,  loại C                                                  450  m

-         Đóng thẳng cọc ống BTCT D500mm trên cạn                                               282 m

-         Đóng xiên cọc ống BTCT D500mm   trên cạn                                               168 m

-         Cốt thép tròn các loại                                                                                      1126.931 tấn

-         Bê tông đá 1x2 M300                                                                                      5747.429 m3

-         Ván khuôn                                                                                                       13122 m2

-         Đệm tàu CSS-1000H                                                                                      23 bộ

-         Đệm tàu hình ống D800                                                                                 3 bộ

-         Bích neo gang đúc 100T                                                                                 14 bộ

-         BTN hạt mịn dày 6cm mặt cầu                                                                       4812.9 m2

-         Nạo vét                                                                                                           113308.1 m3

-         Đào bóc nền đất tự nhiên                                                                                208.7 m3

-         BTN hạt trung dày 8cm                                                                                  322.3 m2

-         Cấp phối đá gia cố 7% XM                                                                             141.5 m3

-         Cấp phối đá dăm loại 1                                                                                   111.76 m3

Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng bạn đến với website của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6). Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ - Phản Hồi. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận hỗ trợ của Cienco6.

1.   Khái niệm

Website là trang thông tin điện tử của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6): www.cienco6.vn

Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.

Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

2.   Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Cienco6 có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và Cienco6 sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

3.   Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Banknetvn và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Cienco6.

Các nhãn hiệu, biểu tượng của Cienco6 đã được đăng ký vào bảo hộ theo Luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

4.   Hạn chế sử dụng

Cienco6 không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

1.   Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2.   Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây  phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

3.   Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

4.   Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

5.   Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

6.   Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

7.   Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

8.   Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

9.   Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Cienco6.

11. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

5.   Loại trừ trách nhiệm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Do vậy:

1.   Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.

2.   Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

3.   Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Cienco6 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

4.   Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

5.   Website của Cienco6 có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Cienco6. Cienco6 không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.