DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI LÀO CAI , GÓI THẦU SỐ G4: HẦM ĐƯỜNG BỘ

 I.        Vị trí:

-         Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

II.      Chủ đầu tư  : Sở GTVT Tỉnh Lào Cai

III.    Cơ quan thiết kế

-         Thiế kế tổng thể : Liên danh công ty CP TVTK Cầu Đường ( Tedi ) và công ty CP TVXD Giao Thông Lào Cai.

-         Tư vấn thiết kế gói thầu G4 : Công ty CP TVTK Cầu lớn – hầm.

IV.   Nguồn vốn đầu tư : Trái phiếu chính phủ 

V.     Tiến độ thi công : 36 tháng

VI.   Quy mô xây dựng :

Tuyến đường thuộc phạm vi gói thầu G4 được thiết kế 2 tim riêng biệt cho mỗi chiều xe chạy .

-         Nhánh phải: Từ Km 249+350 đến Km250+228.54, trong đó chiều dài hầm là L = 727.500m, đoạn tuyến đầu hầm phía Hà Nội dài 102.50m, đoạn tuyến phía Lào Cai dài 48.54m.

-         Nhánh trái : Từ Km249+342.216 đến Km250+238.57, trong đó chiều dài hầm là L=624.284m, đoạn tuyến đầu hầm phía Hà Nội dài 102.50m, đoạn tuyến phía Lào Cai dài 169.57m.

-         Giữa hai nhánh hầm được nối với nhau bằng 01 hầm ngang ( tại lý trình Km249+803.248 theo tim nhánh phải và Km249+800 theo tim nhánh trái)

1.      Thiết kế mặt cắt ngang :

a.      Phần hầm chính : Xây dựng 2 hầm riêng biệt cho mỗi chiều xe chạy :

-         Tổng bề rộng trong hầm B = 11.75m bao gồm:

+ 2 làn xe chạy :  2x3.75m, chiều cao tĩnh không H = 5.2m

+ 1 làn dừng xe khẩn cấp : 1 x 2.5m, chiều cao tĩnh không H = 5.2m

+ Chiều rộng lề người đi : 1.25m, chiều cao tĩnh không H = 2.5m

+ Dải mép : 0.5m

 

b.     Hầm ngang : Mặt cắt ngang hầm ngang được thiết kế đảm bảo yêu cầu của đường nhánh một chiều có chiều rộng mặt đường B=6m (gồm 4m mặt đường và 2m dải an toàn), tĩnh không H=4.75m.

2.      Thiết kế nền mặt đường khu vực cửa hầm :

a.      Giải pháp đào đắp nền đường :

-         Nền đắp bằng đất đầm chặt K95, trước khi đắp phải đào bỏ lớp đất hữu cơ ít nhất là 30cm

-         Lớp đất nền ngay dưới lớp kết cấu áo đường chính tuyến phải được đầm chặt K98 với chiều dày tối thiểu 30cm.

b.      Thiết kế kế cấu mặt đường khu vực cửa hầm

-         Kết cấu 1 : kết cấu mặt đường phần xe cơ giới :

+ Lớp BTN hạt mịn                                      : 5cm

+ Tưới nhựa dính bám                                : 0.6kg/m2

+ Lớp BTN hạt thô                                       : 10cm

+ Tưới nhựa dính bám                                : 1.0kh/m2

+ Lớp cấp phối đá dăm loại I                     : 30cm

+ Lớp cấp phối đá dăm loại II                     : 54cm

-         Kết cấu 2 : kết cấu mặt đường bãi đỗ xe :

+ Lớp BTN hạt trung                                                : 7cm

+ Tưới nhựa dính bám                                : 1.0kg/m2

+ Lớp cấp phối đá dăm loại I                     : 30cm

+ Lớp cấp phối đá dăm loại II                     : 54cm

3.      Phương án thiết kế hầm :

a.      Thiết kế cửa hầm : Mặt bằng cửa hầm 

-         Cửa hầm phía Hà Nội :

o       Bãi đỗ xe                                                       : 1661.32 m2

o       Nhà điều hành quản lý, khai thác hầm       : 148.50 m2

o       Nhà bơm cấp nước chữa cháy                  : 76.44 m2

o       Khu cây xanh và thảm thực vật                   : 2464.40 m2

-         Cửa hầm phía Lào Cai :

o       Bãi đỗ xe                                                       : 1163.68 m2

o       Khu cây xanh và thảm thực vật                   : 1587.04 m2

b.     Mái dốc khu vực cửa hầm :

-         Phía Hà Nội :

+ Mái đào đầu tiên, phía chính diện cửa hầm được đào với chiều cao h = 12m, với độ dốc 1:0.75 để phục vụ cho việc mở cửa hầm, sau đó đắp trả và hoàn thiện độ dốc 1:1.5.

+ Phía 2 bên cửa hầm, mái đào đầu tiên được đào với chiều cao khoảng h = 8m, độ dốc 1:1.2, mái đào thứ 2 với chiều cao khoảng h = 8m, độ dốc 1:1 và mái đào thứ 3 với chiều cao khoảng h = 8m, độ dốc 1:1.

+ Riêng vị trí cửa hầm nhánh phải do điều kiện địa hình phải bố trí thêm mái đào thứ 4 với chiều cao h=7m, độ dốc 1:1. Trên mỗi cơ mái dốc, bố trí bậc b=2.0m đủ bố trí rãnh thoát nước dọc và lối đi phục vụ quản lý khai thác và duy tu sữa chữa.

-         Phía Lào Cai :

+ Mái đào đầu tiên, phía chính diện cửa hầm được đào với chiều cao h = 12m, với độ dốc 1:0.75 để phục vụ cho việc mở cửa hầm, sau đó đắp trả và hoàn thiện độ dốc 1:1.5.

+ Phía 2 bên cửa hầm, mái đào đầu tiên được đào với chiều cao khoảng h = 8m, độ dốc 1:1.2, mái đào thứ 2 với chiều cao khoảng h = 8m, độ dốc 1:1 và mái đào thứ 3 với chiều cao khoảng h = 7m, độ dốc 1:1.

+ Riêng vị trí cửa hầm nhánh trái do điều kiện địa hình phải bố trí thêm mái đào thứ 4 với chiều cao h=7m, độ dốc 1:1. Trên mỗi cơ mái dốc, bố trí bậc b=2.0m đủ bố trí rãnh thoát nước dọc và lối đi phục vụ quản lý khai thác và duy tu sữa chữa.

c.      Kết cấu gia cố bảo vệ mái dốc :

-         Sử dụng hệ thống khung bê tông tạo lưới ô vuông 2.3x2.3m kết hợp với neo thép loại SN 200KN, L=3-9m tại các điểm nut. Bên trong các khung bê tông sẽ được trồng cỏ để giữ ổn định và tạo cảnh quan cho khu vực.

d.     Thiết kế đoạn hầm tạm :

-         Phần vỏ phía ngoài là hệ thống chống đỡ bằng H175x175 đặt cách nhau 1000mm, bên trên là hệ thống thép góc, tôn và thanh đai bao kín dể phun vữa bê tông tạo vòm.

-         Phần vỏ phía trong là BTCT dày 50cm, moat đầu nối liền với phần vỏ của kết cấu hầm chính, còn đầu phía ngoài tiếp giáp với đoạn hầm trần thông qua khe nối biến dạng. Bao phía ngoài vỏ đoạn hầm này có bố trí hệ thống phóng nước trên toàn chu vi hầm.

-         Chiều dài đoạn hầm cửa hầm phía Hà Nội  nhánh phải là L=6625mm, cửa hầm Hà Nội nhánh trái là L=6573mm, cửa hầm phía Lào Cai  nhánh phải là L=6466mm, cửa hầm Lào Cai  nhánh trái là L=6565mm

e.      Thiết kế đoạn hầm trần : Mỗi đoạn cửa hầm đều bố trí đoạn hầm trần dài 10m

-         Kết cấu hầm trần : gồm phần vòm hầm trần dày 60cm, bằng BTCT tựa trên nền móng BTCT chiều dày thay đổi từ 1.3-0.9m và vành che cửa hầm có tác dụng như một tường chắn cao 40cm, dày 50cm.

-         Liên kết hầm trần với hầm chính : bằng mối nối không thấm nước và có khả năng biến dạng được.

-         Lớp phòng nước : gồm lớp màng PVC dày 2mm, lớp vải địa kỹ thuật , lớp vải bảo vệ được đặt dưới lớp BT phun dày 10cm, có lưới thép.

f.        Thiết kế mặt đường trong hầm :

-         Mặt đường ô tô trong hầm đoạn qua đá loại I-V:

+ Lớp BTXM 35MPa dày 24cm.

+ Lớp CPĐD loại I chiều dày nhỏ nhất 20cm

+ Nền đào đá gốc

-         Mặt đường ô tô trong hầm đoạn qua đá loại VI :

+ Lớp BTXM 35MPa dày 24cm.

+ Lớp CPĐD loại I chiều dày nhỏ nhất 20cm

+ Nền BT loại D

-         Mặt đường hầm ngang :

+ Lớp BTXM 35MPa dày 20cm.

+ Lớp CPĐD loại I chiều dày nhỏ nhất 10cm

+ Nền đào đá gốc

-         Mặt đường người đi trong hầm :

+ Bản BTCT lắp ghép dày 10cm.

+ Hộp kỹ thuật cho cáp điện, ống nước và cáp thông tin.

-         Gờ chắn an toàn :

+ Bản BTCT lắp ghép dày8cm.

+ Hộp kỹ thuật cho cáp quang và cáp thông tin (nếu cần).

g.     Thoát nước : gồm

-         Hệ thống thoát nước ngầm.

-         Hệ thống thoát nước mặt trong hầm.

-         Hệ thống thoát nứơc mặt khu vực cửa hầm.

-         Hệ thống xử lý nước thải.

VII.       Khối lượng công tác chính.

-         Đào vòm hầm tiết diện > 50m2 qua đá cấp I        1955.8 m3

-         Đào vòm hầm tiết diện > 50m2 qua đá cấp II       1955.8 m3

-         Đào vòm hầm tiết diện > 50m2 qua đá cấp III      27908.2 m3

-         Đào vòm hầm tiết diện > 50m2 qua đá cấp IV     120477.63 m3

-         Bê tông phun dày 5cm                                             7552.20 m2

-         Bê tông phun dày 10cm                                          509.78 m2

-         Bê tông phun dày 13cm                                          13571.1 m2

-         Bê tông phun dày 15cm                                          19176.06 m2

-         Bê tông phun dày 20cm                                          2904.58 m2

-         Lưới thép trong hầm CQS7                                                14496.93 m2

-         Lưới thép trong hầm CQS6                                                29304.66 m2

-         Vải địa kỹ thuật                                                         35334.10 m2

-         Bê tông loại 30MPa                                                 28158.06 m3

-         Bê tông loại 25MPa                                                 3404.41 m3

-         Bê tông loại 15MPa                                                 4631.44 m3

-         Mặt đường BTXM                                                    3444.57 m3

-         Cốt thép hầm F = 18                                                            554.11 tấn

-         Cốt thép hầm F > 18                                                            697.83 tấn

-         BTN hạt mịn dày 5cm                                              4649 m2

-         BTN hạt trung dày 7cm                                            2825 m2

-         BTN hạt thô dày 10cm                                             4649 m2

-         Cấp phối đá dăm loại I                                            2211  m3

-         Cấp phối đá dăm loại II                                           4036  m3

Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng bạn đến với website của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6). Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ - Phản Hồi. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận hỗ trợ của Cienco6.

1.   Khái niệm

Website là trang thông tin điện tử của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6): www.cienco6.vn

Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.

Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

2.   Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Cienco6 có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và Cienco6 sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

3.   Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Banknetvn và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Cienco6.

Các nhãn hiệu, biểu tượng của Cienco6 đã được đăng ký vào bảo hộ theo Luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

4.   Hạn chế sử dụng

Cienco6 không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

1.   Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2.   Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây  phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

3.   Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

4.   Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

5.   Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

6.   Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

7.   Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

8.   Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

9.   Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Cienco6.

11. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

5.   Loại trừ trách nhiệm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Do vậy:

1.   Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.

2.   Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

3.   Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Cienco6 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

4.   Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

5.   Website của Cienco6 có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Cienco6. Cienco6 không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.